ANBI

Stichting Behoud Kijfhoekkerk, SBK, is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. In het kader van deze erkenning is de stichting verplicht transparant inzicht te geven in hun activiteiten.

Rekeningnummer van Stichting Behoud Kijfhoekkerk: NL26 RABO 0397 6092 80.

Klik op de onderstaande button voor het rapport 2020.