SBK | STICHTING BEHOUD KIJFHOEKKERK

Doelstelling:
Het polderkerkje Kijfhoek uit de veertiende eeuw als Rijksmonument onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek voor het werven van fondsen, legaten en gelden voor onderhoud en in standhouden van dit monument. Hier voor zijn een aantal enthousiaste onbezoldigde vrijwilligers bereid gevonden e.e.a. te realiseren.
De kerk is onderdeel van de (PKN)= de Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek.
De Kijfhoekkerk heeft een ANBI status, klik hier voor meer informatie.

Rekeningnummer van Stichting Behoud Kijfhoekkerk: NL26 RABO 0397 6092 80.  

Historie:
Kort na de herdijking van de Zwijndrechtse Waard werd in 1388 op de stroomrug van de rivier De Devel, een afgedamde rivierarm, een kapel gebouwd. Sinds de Reformatie is de kerk in gebruik bij de Hervomde Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek. Vanaf 1 januari 2006 is het een onderdeel van de Protestantse Kerk Heerjansdam-Kijfhoek.
Vanaf het einde van de zestiende eeuw worden er kerkdiensten gehouden op de eerste en derde zondag van de maand.

De Stichting Behoud Kijfhoekkerk organiseert op de eerste zaterdag van de zomermaanden zogeheten ‘open dagen’ voor ruim publiek en belangstellenden. Daarnaast organiseert de stichting diverse culturele evenementen zoals muziekuitvoeringen, exposities en lezingen.

Mede onder verantwoordelijkheid van de stichting zijn er in recente verleden de navolgende renovatie werkzaamheden verricht:
1992 /1993 het onderheien en een ingrijpende restauratie
2005 de oorspronkelijke luidklok uit 1612 voorzien van een elektrische installatie.
2013 het straatwerk rondom de kerk vernieuwd en energiebesparende led-buitenverlichting aangebracht.
2014 is er een aanvang gemaakt met het herstel en waterdicht maken van de historische buitenmuren. Verwachte voltooiing medio 2015.
2015 volledig stucwerk aan de binnenmuren.
2016 schilderwerk binnen
2017 vervanging ringleiding installatie
2018 schilderwerk buiten

Voor de komende jaren zullen de navolgende investeringen noodzakelijk zijn:
2020 : vervanging cv-ketel. Begroting € 3.500
2021 : renovatie van het dak . Begroting € 10.000
Voor het realiseren hiervan om het Rijksmonument in stand te houden doen wij een beroep op de regelgeving tot verkrijging van subsidie. Daarnaast organiseert de stichting, zoals hier boven aangegeven, zelf de nodige acties om gelden in te zamelen.

Bezoekadres: Kijfhoek 30 3335 LE Zwijndrecht
Postadres: Develweg 8b, 2995 XC Heerjansdam.
Contactpersoon: mevr. H. Bezemer-Kleinjan
Contactadres: hh.bezemer@gmail.com

Het bestuur uit de volgende personen:
Dagelijks bestuur:
De heer  C. Tholenaars, voorzitter
Mevr. H. Bezemer-Kleinjan, secretaris
De heer B. Roobol, penningmeester
Algemene bestuursleden:
De heer A. Bras
De heer J. van der Net
De heer J. Wiekeraadt
Deze bestuursleden zijn allen vrijwilliger en is op hen geen beloningsbeleid van toepassing.
Het RSIN / fiscaalnummer (ANBI): 801 884 998