Welkom op de website van de Kijfhoekkerk

Stichting Behoud Kijfhoekkerk (SBK) zet zich in om het polderkerkje Kijfhoek te behouden. Het werk van de stichting is deels gericht op het werven van : fondsen, legaten en gelden voor onderhoud en in standhouden van de Kijfhoekkerk. De Kijfhoekkerk is een rijksmonument uit de veertiende eeuw waarin elke veertien dagen op zondagmiddag een kerkdienst is van de Protestante Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. Ook is de kerk te huur voor bruiloften en andere samenkomsten. De Stichting Behoud Kijfhoekkerk organiseert jaarlijks in de zomermaanden open dagen.

KERKDIENSTEN

Het kerkgebouw wordt door de Stichting beschikbaar gesteld voor kerkdiensten onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek. Op elke eerste en derde zondagmiddag van de maand is er om 15.00 uur een kerkdienst in de Kijfhoekkerk. Hierin gaan regelmatig gastpredikanten voor. 
Klik o de button voor de agenda van de kerkdiensten.

OPEN DAGEN

De Stichting Behoud Kijfhoek (SBK) organiseert jaarlijks op de eerste zaterdag van de maanden juni tot en met september open dagen. Vanwege de coronamaatregelen is het nog moeilijk om plannen te maken in 2021. De open dag gaat op zaterdag 3 juli 2021 wel door. De dag zal wat anders verlopen dan de open dagen uit de voorgaande jaren.  

TROUWEN

Trouwen in een monumentaal, sfeervol, intiem polderkerkje? Dat kan! Het burgerlijke en/of het kerkelijke huwelijk kan voltrokken worden in de Kijfhoekkerk. Het polderkerkje is ook te huur voor andere samenkomsten. Neem contact op met  mevrouw Metha van der Net-Rozendaal, Kijfhoek 28, 3335 LD Zwijndrecht, telefoon: 078-6772507,mob.06-30909923  e-mail: trouwenkijfhoekkerk@hotmail.com

BEHOUD KIJFHOEKKERK

Stichting Behoud Kijfhoekkerk (SBK) zet zich in om het polderkerkje Kijfhoek te behouden. Het werk van de stichting is deels gericht op het werven van: fondsen, legaten en gelden voor onderhoud en in standhouden van de Kijfhoekkerk. Het rekeningnummer van Stichting Behoud Kijfhoekkerk is NL26 RABO 0397 6092 80