Welkom in de Kijfhoekkerk

Stichting Behoud Kijfhoekkerk (SBK) zet zich in om het polderkerkje Kijfhoek te behouden. Het werk van de stichting is deels gericht op het werven van : fondsen, legaten en gelden voor onderhoud en in standhouden van de Kijfhoekkerk. De Kijfhoekkerk is een rijksmonument uit de veertiende eeuw waarin elke veertien dagen op zondagmiddag een kerkdienst is van de Protestante Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. Ook is de kerk te huur voor bruiloften en andere samenkomsten. De Stichting Behoud Kijfhoekkerk organiseert op de eerste zaterdag van de maanden mei tot en met september open dagen. U bent van harte uitgenodigd om de Kijfhoekkerk te bezoeken: ER STAAT EEN STOEL VOOR U KLAAR.

KERKDIENSTEN

De Kijfhoekkerk valt onder de PKN gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. Elke veertien dagen is er op zondagmiddag om 15.00 uur een kerkdienst in de Kijfhoekkerk. Hierin gaan regelmatig gastpredikanten voor. Ook de predikant van PKN Heerjansdam-Kijfhoek, ds. J.Breure, staat regelmatig op de kansel.

OPEN DAGEN

De Stichting Behoud Kijfhoek (SBK) organiseert op de eerste zaterdag van de maanden mei tot en met september open dagen. In september is het de tweede zaterdag van de maand. Deze valt gelijk met het landelijke Monumentenweekend. Tijdens de open dagen is de kerk geopend van 12.00 tot 16.00 uur.

TROUWEN

Trouwen in een monumentaal, sfeervol, intiem polderkerkje? Dat kan! Het burgerlijke en/of het kerkelijke huwelijk kan voltrokken worden in de Kijfhoekkerk. Het polderkerkje is ook te huur voor andere samenkomsten. Neem contact op met  mevrouw Metha van der Net-Rozendaal, Kijfhoek 28, 3335 LD Zwijndrecht, telefoon: 078-6772507, e-mail: trouwenkijfhoekkerk@hotmail.com

BEHOUD KIJFHOEKKERK

Stichting Behoud Kijfhoekkerk (SBK) zet zich in om het polderkerkje Kijfhoek te behouden. Het werk van de stichting is deels gericht op het werven van: fondsen, legaten en gelden voor onderhoud en in standhouden van de Kijfhoekkerk. Het rekeningnummer van Stichting Behoud Kijfhoekkerk is NL26 RABO 0397 6092 80