Welkom op de website van de Kijfhoekkerk

Vanaf juli weer op de eerste en derde zondag in de maand een kerkdienst in de Kijfhoekkerk

Om aan de veiligheidregels van de overheid te kunnen voldoen mogen wij maximaal 35 bezoekers ontvangen. Wilt u verzekerd zijn van een plaats: bel Joop Wiekeraadt 078-6771290 of 06 36 501 396. Graag voor zaterdagavond aanmelden: wie het eerst komt……. U wordt In de kerk ontvangen door Jan van der Net met een vriendelijk knikje en koster Joop Wiekeraadt wijst u een zitplaats. Beiden zijn herkenbaar aan hun naambadge. Door ons allen aan de afspraken te houden dragen we bij aan de veiligheid van een ieder. Bij binnenkomst is er handalcohol. Tijdens de dienst wordt er niet gezongen, op de geselecteerde plaatsen ligt een liedbundel voor u klaar zodat u de ten gehore gebrachte liederen kunt volgen. Huisgenoten mogen naast elkaar zitten, anderen houden  1½ meter afstand. De garderobe is niet in gebruik, wees terughoudend met toilet bezoek.

Stichting Behoud Kijfhoekkerk (SBK) zet zich in om het polderkerkje Kijfhoek te behouden. Het werk van de stichting is deels gericht op het werven van : fondsen, legaten en gelden voor onderhoud en in standhouden van de Kijfhoekkerk. De Kijfhoekkerk is een rijksmonument uit de veertiende eeuw waarin elke veertien dagen op zondagmiddag een kerkdienst is van de Protestante Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. Ook is de kerk te huur voor bruiloften en andere samenkomsten. De Stichting Behoud Kijfhoekkerk organiseert jaarlijks in de zomermaanden open dagen. Deze zijn voorlopig, i.v.m. maatregelen rond het corona-virus, opgeschort. 

KERKDIENSTEN

Het kerkgebouw wordt door de Stichting beschikbaar gesteld voor kerkdiensten onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek. Op elke eerste en derde zondagmiddag van de maand is er om 15.00 uur een kerkdienst in de Kijfhoekkerk. Hierin gaan regelmatig gastpredikanten voor. I.v.m. de maatregelen rond het corona virus zijn de diensten aangepast, zie hierboven.
Voor de agenda van de kerkdiensten, klik op de button hieronder. 

OPEN DAGEN

De Stichting Behoud Kijfhoek (SBK) organiseert jaarlijks op de eerste zaterdag van de maanden juni tot en met september open dagen. Vanwege de coronamaatregelen gaan de open dagen in juli en augustus niet door. Of de opendag  tijdens het monumentenweekend in september doorgaat, is nog niet bekend. Volg de berichten hierover op deze site en in de regionale media.

TROUWEN

Trouwen in een monumentaal, sfeervol, intiem polderkerkje? Dat kan! Het burgerlijke en/of het kerkelijke huwelijk kan voltrokken worden in de Kijfhoekkerk. Het polderkerkje is ook te huur voor andere samenkomsten. Neem contact op met  mevrouw Metha van der Net-Rozendaal, Kijfhoek 28, 3335 LD Zwijndrecht, telefoon: 078-6772507,mob.06-30909923  e-mail: trouwenkijfhoekkerk@hotmail.com

BEHOUD KIJFHOEKKERK

Stichting Behoud Kijfhoekkerk (SBK) zet zich in om het polderkerkje Kijfhoek te behouden. Het werk van de stichting is deels gericht op het werven van: fondsen, legaten en gelden voor onderhoud en in standhouden van de Kijfhoekkerk. Het rekeningnummer van Stichting Behoud Kijfhoekkerk is NL26 RABO 0397 6092 80